Skip to main content
 主页 > 创说公益 >

江流:茅屋是什么意思?

2020-11-09 13:35 浏览:

江流:茅屋是什么意思?

 茅屋,用茅草房屋。词语出处为《·桓公》清庙茅屋。” 杜预 注:“饰屋,著俭也。”

 诗圣杜甫曾作《茅屋为秋风所破歌》。

 唐 杜甫《春日江村》诗之一:“茅屋还堪赋,桃源自可寻。”

 唐 姚合 《将归山》诗:“闻道旧溪茆屋畔,春风新上数枝藤。”

 《东周列国志》第一百零八回:“惟茅屋数间,在太行山下,四围皆松柏,绝无居人。”

 清 王士禛 《池北偶谈·谈艺六·鸡上木》:“日午吹烟绝,吟声出茅屋。”

 周立波 《山乡巨变》上二:“他自己连茅屋都没得住的,东飘西荡,你到那里去找他?”

 你好,茅屋就是茅草屋的意思,就是使用茅草盖的小屋。

 就是用茅草搭建的房屋。通常是形容屋舍简陋

 茅屋,意为用茅草盖的房屋。词语出处为《左传·桓公二年》:“清庙茅屋。” 杜预 注:“以茅饰屋,著俭也。”

 茅屋是指以前用搭盖的房子,在以前先把框架弄好,上面糊上然后在你面层草,下雨的时候,水就顺着这些草往下流,不至于把泥墙都冲掉,屋顶是山上厚厚的一层茅草,我们这里用的茅草就是山上长的那种,叫荒密草的

上一篇:金英浩:广场卖什么最吸引小孩

下一篇:没有了